Privacybeleid

Frolight BV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met privacy@frolight.com.


Doeleinden van verwerking

Frolight BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor klant- en ordermanagementdoeleinden (waaronder klantbeheer, het volgen van bestellingen/leveringen, facturering, het volgen van betalingen, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) voor verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De klant heeft altijd het recht om de verleende toestemming in te trekken.

Overdracht aan derden

Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit distributeurs van onze Frolight-producten zijn..

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten (inclusief op het gebied van boekhouding).

Het recht op toegang, rectificatie, uitwissing, beperking, bezwaar en portabiliteit van persoonlijke gegevens

Klanten hebben het recht om te allen tijde toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en om deze te (laten) corrigeren als ze onnauwkeurig of onvolledig zijn, om ze te laten wissen, om de verwerking ervan te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen..

Daarnaast heeft de klant het recht op een kopie van zijn persoonsgegevens (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) en het recht om zijn persoonsgegevens over te dragen aan een ander bedrijf..

Om bovenstaande rechten uit te oefenen, wordt de klant verzocht een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@frolight.com.

Directe marketing

Klanten hebben het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen elke verwerking van hun persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Klacht

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie Maliestraat 35, 1000 Brussel  https://commission@privacycommission.be.